Tradisjonell karate er karate med dype røtter i sin opprinnelse. Wado ryu blir omtalt som den mest japanske stilarten av alle, og i motsetning til de fleste andre stilarter har den sine røtter fra det japanske fastlandet.

Grunnleggeren av wado ryu, Hironori Ohtsuka 10. Dan Meijin, var japaner. Han trente under Gichin Funakoshi, som har tilnavnet «Den moderne karates far». Funakoshi er mannen bak stilarten shotokan, og underviste Ohtsuka i den stilarten. Shotokan hadde på den tiden (1920-årene) ingen form for kamp, kun kata. Dette mislikte Ohtsuka, og han ønsket å videreutvikle stilen til å også omfatte frikamp. Ohtsuka forlot etter hvert Funakoshi og shotokan.

I tiden etter dette utviklet Ohtsuka sin egen stil, wado ryu.
Wado ryu er en kombinasjon av teknikker hentet fra stilartene shotokan og shito ryu i kombinasjon med aikido og shindo yoshin ryu jujitsu samlet og systematisert av Hironori Ohtsuka.

Wado ryu ble offisiell stilart i 1938.

Gjennom å trene WIKF wado ryu tradisjonell karate får du en generelt god trening for hele kroppen, øket selvtillit gjennom mestring og bedret kroppsbeherskelse. Du vil også bidra til å videreføre stolte tradisjoner, verdier og teknikker fra det ypperste av asiatisk kampkunst.

Meny