WIKF og medlemsklubbene arrangerer en stor del nasjonale og regionale samlinger (Gassuku) hvert år med nasjonale og internasjonale toppinstruktører.

Som medlem i en av våre klubber, vil du ha anledning å delta på disse samlingene. Informasjoner om og invitasjoner til disse samlingene vil du finne på WIKF Norge og klubbenes web- og Facebook-sider.

Forhåndspåmelding vil vanligvis være tilgjengelig og i visse tilfeller nødvendig.

Meny