En beslått Dan-gradering gir deg retten til å bære sort belte. Gjennom dette viser du at du har oppnådd et høyt nivå både innen teknikk og i forståelse av stilartens filosofi og prinsipp.

Som dan-gradert forventes det at du ivaretar rollen som en seniorutøver i våre klubbmiljø og gjennom den de verdier vi har som klubb og som organisasjon.

Gradering til en dan-grad må avtales og anbefales av hovedinstruktør i den klubben du tilhører og må godkjennes av WIKF Norges hovedinstruktør Cato Bruarøy (7 dan).

Søknad om dan-gradering må gjøres 3 måneder før gradering finner sted. Du finner søknaden her. Det er kun hovedinstruktør i klubben som kan sende inn søknader om dan-gradering.

Ved bestått gradering vil du motta et diplom som utstedes av vår internasjonale moderorganisasjon Wado International Karatedo Federation signert av internasjonal hovedinstruktør John Wicks (8 dan).

Minimumskrav med aktiv trening for de ulike dan-graderinger er:

1.dan – Minimum 1 år etter bestått 1 kyu.
2.dan – Minimum 2 år etter bestått 1 dan.
3.dan – Minimum 3 år etter bestått 2 dan.
4.dan – Minimum 4 år etter bestått 3 dan.
5.dan – Minimum 5 år etter bestått 4 dan.

Meny